Kureta - Study No. 1 for AI Ensemble

Kureta - Study No. 1 for AI Ensemble

Composed by Şahin Kureta for an ensemble of AI performers.

ICC

ICC

istanbul